پیامک نت
پیامک نت
پایه
۵,۰۰۰ تومان
۳۰۰ پیامک هدیه
اقتصادی
۷۵,۰۰۰ تومان
۸۰۰ پیامک هدیه
شرکتی
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱۲۰۰ پیامک هدیه
تجاری
۲۳۰,۰۰۰ تومان
۲۰۰۰ پیامک هدیه
امکانات اولیه پایه اقتصادی شرکتی تجاری
ارسال پیامک تکی check check check check
ارسال پیامک انبوه check check check check
ارسال پیامک صوتی تکی false false false false
ارسال پیامک صوتی انبوه false false false false
گزارش پیامک های ارسالی check check check check
بازگشت اعتبار پیامک های ناموفق check check check check
ارسال پیامک به خارج از ایران check check check false
جذب مشتری پایه اقتصادی شرکتی تجاری
ارسال بر اساس محله، منطقه و شهر check check check check
ارسال بر اساس مشاغل check check check check
ارسال به کد پستی (همراه اول و ایرانسل) false check check check
ارسال بر اساس نقشه (پیامپ) false check check check
ارسال بر اساس سن و جنسیت check check check check
ارسال بر اساس لحظه حضور (BTS) check check check check
ارسال تدریجی false false check check
نگهداری مشتری پایه اقتصادی شرکتی تجاری
پیامک سفید check check check check
دفترچه تلفن check check check check
گروه بندی دفترچه تلفن check check check check
ارسال پیامک به دفترچه تلفن check check check check
ارسال هوشمند پیامک به دفترچه تلفن check check check check
عضویت خودکار در دفترچه تلفن false false check check
لغو عضویت خودکار در دفترچه تلفن false false check check
پیامک مناسبت و یادآور پیامکی false false check check
پاسخ خودکار بر اساس پیامک دریافتی false check check check
یادآوری زماندار false false check check
پیامک سر رسید false false check check
گنجینه پیامک check check check check
تعامل با مشتری پایه اقتصادی شرکتی تجاری
ارسال زمان بندی check check check check
ارسال هوشمند false false check check
ارسال هوشمند زمان دار false false false check
ارسال متناظر false false check check
ارسال متناظر زمان دار false false false check
نظرسنجی و قرعه کشی false false check check
آزمون ساز پیامکی false false check check
برگذاری مسابقه پیامکی false false check check
تایید کد های دریافتی و قرعه کشی false false check check
ارسال خودکار کد false false false check
ارسال خودکار شماره false false false check
بررسی هوشمند پیامک های دریافتی false false false check
امتیاز دهی به مخاطب false false false check
پیامک اعتباری false false false check
تولید محتوا false false false check
نوبت دهی false false false check
تحلیلگر و فیلتر پیامک false false check check
ارسال کارت ویزیت false check check check
پاسخ زماندار false false false check
لیست ویژه false false check check
وب سرویس و API پایه اقتصادی شرکتی تجاری
دسترسی کامل به وب سرویس false check check check
نمونه کد Github false check check check
مستندات وب سرویس false check check check
آزمایشگاه افزونه پیامکی false check check check
تولید فرم عضویت دفترچه تلفن HTML false check check check
تنظیمات و پشتیبانی پایه اقتصادی شرکتی تجاری
پشتیبانی تلفنی، آنلاین و ایمیل check check check check
راهنمای آنلاین سامانه check check check check
شارژ آنلاین سامانه false false ۵ نامحدود
شارژ آنلاین سامانه check check check check
تراکنش های مالی (ریز جزئیات هزینه ها) check check check check
سال از موبایل false check check check
ایمیل پیامک false false check check
انتقال پیامک به موبایل false false false check
ارسال فکس و ایمیل با دریافت پیامک false false false check
خطوط عمومی و اختصاصی پایه اقتصادی شرکتی تجاری
خطوط 6 و 8 رقمی ارسال انبوه check check check check
خط اختصاصی هدیه 5000 (14 رقمی) check check check check
خط اختصاصی هدیه 5000 (12 رقمی) false false check check
خرید آنلاین خط اختصاصی دلخواه false check check check
تعرفه ها بر اساس تومان پایه اقتصادی شرکتی تجاری
تعرفه پیامک اپراتور ۵۰۰۰۱ ۱۸.۸ ۱۷.۲ ۱۵.۲ ۱۳.۳
تعرفه پیامک اپراتور ۱۰۰۰ ۲۲.۸ ۲۱ ۱۸.۶ ۱۳.۹
تعرفه پیامک اپراتور ۲۰۰۰ و ۳۰۰۰ ۲۲.۸ ۲۱ ۱۸.۶ ۱۳.۹
تعرفه پیامک اپراتور ۰۲۱ ۲۰.۵ ۱۸.۹ ۱۶.۷ ۱۴.۶
پیامک هدیه ۳۰۰ عدد ۸۰۰ عدد ۱۲۰۰ عدد ۲۰۰۰ عدد
قیمت سامانه ۵,۰۰۰
تومان
۷۵,۰۰۰
تومان
۱۵۰,۰۰۰
تومان
۲۳۰,۰۰۰
تومان